Čo všetko trpí vo Vašom aute pôsobením karbónu ?

od Marián Hatiar
v Blog
Návštevy: 3244

Nesvieti Vám žiadna výstražná kontrolka na palubnej doske, tak ste v kľude, že s Vašim autom nič nieje. Nemusí tomu tak byť. Množstvo problémov vzniká postupne a rozsvietenie kontrolky znamená, že už je na čase problém riešiť, alebo už môže byť neskoro.

Ale nie vždy to je tak ľahké. Môže sa Vám to predražiť, pokiaľ nebude možné daný diel poškodený karbónom zachrániť.

Benzínové vstrekovače

Medzi najčastejšie príčiny "upchania" vstrekovacích trysiek patria karbónové usadeniny. V kombinácii s vysokými teplotami sa tvoria odolnejšie usadeniny a vedie to až k ich upchatiu. Riziko upchania sa zvyšuje pokiaľ je použité nekvalitné palivo. Možným riešením je použitie vysoko kvalitného paliva. Má lepšie a čistejšie prísady, ktoré pomáhajú udržovať súčasti motora, vrátane benzínového čerpadla.

Piesty a krúžky

K znečisteniu piestov dochádza hromadením usadenín uhlíka, ktoré býva spôsobené nízkou kvalitou paliva, nadmerným vstrekovaním paliva, zlým vzduchovým filtrom alebo najazdenými kilometrami vozidla. U piestov sa usadeniny vytvárajú predovšetkým na ich čelách a bránia správnemu premiešaniu zmesi paliva zo vzduchom a rovnomernému rozloženiu zmesi vo válci. Pokiaľ je karbón usadený v priestore piestnych krúžkov, zabraňuje správnemu tesneniu spaľovacieho priestoru a správnej kompresii.

 DPF / FAP

DPF filter znižuje emisie častíc z uhľovodíkov a oxidov. Z najazdenými kilometrami sa filter zanáša uhlíkovými sadzami. Vo filtri je mimo iného aj vrstva z drahých kovov, ktorá umožňuje dokonalejšie čistenie výfukových plynov a umožňuje jeho regeneráciu. Proces regenerácie funguje zvýšením teploty a následným spálením sadzí. Pokiaľ ale nejazdíte na dlhšie vzdialenosti, proces regenerácie sa nespustí a drahý filter sa zanáša.

Ventily

V motorov s priamym vstrekovaním sa palivo vysokým tlakom vstrekuje priamo do válcov, kde sa zmieša zo vzduchom. Výhodou priameho vstrekovania je menšia spotreba paliva a vyššia efektivita. Žiaľ, sacie ventily sa časom zanášajú karbónom a alternatívou k veľmi drahej oprave je nechať si ich u nás za 20 minút vyčistiť.

 

Lambda sonda

V prípade že je znečistený vzduchový filter, alebo nesprávne funguje váha vzduchu, nieje možné určiť skutočné množstvo vzduchu, ktoré prúdi do motora. To spôsobuje nesprávne dávkovanie paliva. Pokiaľ je zmes príliš bohatá, alebo chudobná sonda sa znečisťuje a vykazuje odchýlky. Následne sa rozsvieti kontrolka Check Engine. Pre predĺženie životnosti Lambda sondy doporučujeme každých 15.000 km čistenie motora dekarbonizáciou za pomoci prípravkov BG, ktorý vyčistí nielen lambda sondu, ale i ďalšie diely motora.

Turbo

S prostriedkami na dekarbonizáciu BG máte možnosť vyčistiť turbo (turbokompresor) bez jeho demontáže z vozidla. Pokiaľ je čistiaci prostriedok BG aplikovaný po dobu  do 60 minút, prakticky odstráni všetky karbónové usadeniny z turba a tým sa predĺži jeho životnosť a zabraňuje sa jeho nadmernému opotrebovaniu. S priechodom čistiaceho prostriedku BG cez motor sa zvyšuje teplota, čím karbón sublimuje a vyjde von výfukom.

Naftové vstrekovače

Ponúkame alternatívu čistenia, ktorá umožňuje vyčistiť trysky bez ich demontáže z motora. Hlavnými príznakmi zanesených trysiek sú horšie štarty, kolísanie otáčok motora, nízka akcelerácia, viac dymu z výfuku, nižší výkon a krútiaci moment a zvýšená spotreba paliva.

 

Zapaľovacie sviečky

Systémom dekarbonizácie BG vyčistíme nielen zapaľovacie sviečky, ale aj ďalšie dôležité diely akými sú turbo, ventily, DPF/FAP filter, alebo katalyzátor. Karbón sa na kontaktoch zapaľovacej sviečky vytvára pokiaľ jazdíte len krátke trasy, kedy sa nestačí motor poriadne zahriať a kedy dochádza k vypaľovaniu usadenín. Dochádza k nedostatočnému zapaľovaniu a zbytky nespálenej zmesi sa môžu usadzovať tak isto aj v ďalších častiach motora, napr. EGR ventil.

Katalyzátor

Ponúkame Vám riešenie čistenia katalyzátora technológiou dekarbonizácie BG, ktoré stojí podstatne menej, než je demontáž, alebo výmena za nový katalyzátor. Nechajte pôsobiť technológiu BG a vyčistiť váš katalyzátor do 60 minút a ušetríte hromadu peňazí za nový. Doporučuje sa opakovať tento postup každých 15.000 km.