Karbónové (uhľovodíkové) usadeniny sa vplyvom chemicko-technickej reakcie rozloží na uhlík a vodík, ktoré v plynnom skupenstve odchádzajú bezpečne výfukovým systémom. Pri čom funkčná látka PEA reaguje aj vo výfukovom priestore katalyzátora. Nemusíte mať vôbec žiaden strach o zanesenia akejkoľvek časti systému.

 

Ak má motor normálnu spotrebu oleja, tak nie je problém urobiť dekarbonizáciu aj u motora cez 400.000 km. Výsledok bude veľmi znateľný. Ak motor vykazuje veľké mechanické opotrebenie, tak už dekarbonizácia na zlepšenie parametrov nebude mať veľký vplyv.

Keďže sa usadeniny menia na plynné skupenstvo a bezpečne odchádzajú výfukovým systémom, tak nie je nutné robiť po dekarbonizáciu spaľovacieho priestoru výmenu motorového oleja. Toto neplatí pri dekarbonizácii sacieho systému naftových motorov, tu je veľké množstvo usadenín a spolu s touto dekarbonizáciu sa vykonáva aj servis olejového priestoru, takže je ideálne naplánovať dekarbonizáciu na termín výmeny motorového oleja.

Účinná patentovaná látka PEA je nehorľavá a jej účinok na karbónové usadeniny je aj v celom výfukovom systéme, takže dochádza k odstráneniu určitého množstva usadenín aj z katalyzátora, lambda sondy a filtra pevných častíc.

Všeobecná cena sa nedá stanoviť, keďže sa cena stanovuje podľa druhu vykonaného servisu (benzín, nafta, sacií trakt, EGR, spaľovací priestor ...) rozmedzie je 50 - 150 EUR. Presnú cenu zistíte po telefonickej konzultácii, alebo sa zastavte priamo u nás.

Dobrý deň, sú dve cesty, ktoré môžete podstúpiť. 1. Dekarbonizácia v našom autorizovanom servise. Tento servis sa vykonáva prístrojom a nemôžete ho sám aplikovať. Obsahuje celý systém motora vrátane nasávacieho systému. 2. Kompletný dekarbonizačný - balíček produktov k dekarbonizácie motora, okrem sacieho traktu. Tento balík môžete zakúpiť a dekarbonizáciu urobiť sám. Viac info na www.44k.cz.

Kompletná dekarbonizácia trvá 60-90 minút podľa druhu vykonávaného servisu.

Hlavný rozdiel v našej profesionálnej technológii je, že systém nebude mechanicky čistený a namáhaný. To znamená, že nedôjde k možnej kontaminácii a mechanickému poškodeniu. Špeciálna chémia BG sa aplikuje za chodu motora, takže sa dostane aj do miest, kde nie je šanca ju mechanicky odstrániť. Patentovaná syntetická látka PEA je nehorľavá a dokáže aj za veľmi vysokých teplôt meniť uhľovodíkové usadeniny z pevného skupenstva na plynné. Tento systém sa prevádzkuje už viac ako 40 rokov.

Ak má auto najazdené 70.000 km a viac, tak je samozrejme lepšie a efektívnejšie vykonať profesionálnu dekarbonizáciu a následne už len pridávať 1x za 15000 km BG 44K do nádrže alebo používať balík KOMPLETNEJ dekarbonizácie. Výsledok je veľmi znateľný. Ak nechcete absolvovať profesionálnu dekarbonizáciu, môžete dôjsť k ceste postupne pomocou balíčka KOMPLETNEJ dekarbonizácie, ale tento servis neobsahuje sací systém. Ten je možné robiť len v autorizovanej zberni.

Karbón ako taký nič neutesňuje a pôsobí abrazívne, takže jeho odstránením sa funkcie motora zlepší. Je nutné brať do úvahy, že BG Dekarbonizácia je preventívnym servisom a nedokáže robiť zázraky, takže motor, ktorý už je mechanicky poškodený, nie je možné ničím zachrániť. Pravidelným používaním prípravkov BG zabránite vzniku opotrebenia a hromadeniu usadenín.

Zníženie výkonu a ťahu sú obvyklé znaky zakarbonovaného motora. Usadeniny na pieste menia kompresný pomer motora, na ventiloch a krúžkoch sa znižujú kompresné tlaky a na vstrekovačoch obmedzujú distribúciu paliva do spaľovacieho priestoru a tým znižujú dynamiku motora. Ak je inak spotreba oleja na normálnej úrovni, tak dekarbonizácia by mala byť veľmi citeľná.

Karbónové (uhľovodíkové) usadeniny sa vplyvom chemicko-technickej reakcie rozloží na uhlík a vodík, ktoré v plynnom skupenstve odchádzajú bezpečne výfukovým systémom, pričom funkčná látka PEA reaguje aj vo výfukovom priestore katalyzátora. Nemusíte mať vôbec žiaden strach o zanesenia akejkoľvek časti systému.